top of page

Kuva: © Erica Selin

Mietitkö myynnin kehittämistä? 

Haluatko kenties lisää uusia asiakkaita, tuottavampaa tekemistä ja parempaa tulosta?

Asiakaskokemus.jpg

Myyvän asiakaspalvelun ja palvelevan myynnin kehittäminen

Kun haluat tehdä asiakkaaseen lähtemättömän vaikutuksen.

 

"Kaikki on kiinni asiakkaasta.

Siksi kaikella on väliä." 

Asiakas luo yrityksellesi oikeuden sen olemassaololle ja on siten koko liiketoiminnan perusta ja jatkuvuuden lähde. Asiakas koskettaa koko yritystä niin yritysjohdosta tuotanto- ja toimitusportaaseen asti. Joukkueeltasi vaaditaan siksi asiakasymmärrystä sekä asiakaslähtöistä ajattelua sekä myös laajaa ja monipuolista osaamista.

 

Asiakastyöskentely on laajempi käsitys kuin myynti ja asiakaspalvelu. Se tarkoittaa kaikkia niitä tilanteita ja toimintoja, jotka liittyvät suoraan asiakkaaseen, kuten mm.  

 

  • käytännön myyntityö  ja miten myyntiä johdetaan

  • miten asiakkuuksia ja asiakassuhteita suunnitellaan, hallitaan ja johdetaan

  • miten markkinointi on organisoitu ja miten sitä johdetaan

  • miten asiakkaita palvellaan käytännössä ja mitkä ovat myyvän asiakaspalvelun periaatteet

  • miten toimitaan käytännössä asiakkaan luona työskenneltäessä esim. korjausten, asennusten ja huototöiden yhteydessä

  • miten after sales, eli myynnin ja kaupan jälkeiset palvelut ja niiden ylläpito, on organisoitu ja hoidetaan  

Yhteistä näille kaikille toiminnoille on, että hyvin organisoitu asiakastyöskentely kantaa niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. Onnistuakseen asiakastyöskentely vaatii selkeät tavoitteet ja hyvän toimintasuunnitelman.  Lisäksi tarvitaan aktiivista ja määrätietoista toimintaa sekä toimintaa ohjaavat mittarit. Lisäksi henkilöstön on ymmärrettävä ja tiedostettava oma roolinsa niin asiakaspalvelussa kuin myynnissä. Myynti on siten aina palvelevaa ja asiakaspalvelu taas myyvää.

Käytännön asiakastyö vaatii myös paljon henkilökohtaisia taitoja ja osaamista: oikeaa asennetta, asiakaslähtöistä ajattelua, asiakashyötyjen tiedostamista, asiakastarpeiden aitoa kartoittamiskykyä, hyvin tuotteistettua tarjontaa (tuotteet ja palvelut), asiakas- ja markkina-tuntemusta sekä hyviä käytännön myynti-, asiakaspalvelu-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja.

 

 

"Miksi olla muiden kaltainen, kun heitä on jo niin paljon?" 

Hyvä asiakaskohtaaminen tuo asiakkaalle hyvän asiakaskokemuksen. Hyvä asiakaskokemus taas vahvistaa asiakkaan luottamusta ja sitouttaa asiakkaan tiiviimmin yritykseesi. Kaikki on kiinni asiakkaasta. Siksi kaikella on väliä. Aina. 

SelinSelin® työpajat ja kehittämisohjelmat

 

Myyvän asiakaspalvelun kehittäminen

Asiakaspalvelun käsikirja

Myyvä asiakaspalvelu on niin strateginen erottuvuustekijä, keskeinen osa päivittäismyyntiä kuin tavoiteimagon ylläpitämistä. Siksi hyvät käytännöt kaikissa asiakaskohtaamisissa kannattaa määritellä ja tehdä niistä yhteiset pelisäännöt. Tämä korosuu silloin, kun työt toimitaan itsenäisesti asiakkaan luona ja tiloissa.

 

Asiakaspalvelun käsikirja on oivallinen tapa sopia koko joukkueesi kanssa yhdessä myyvän asiakaspalvelun periaatteita ja koota ne yrityksesi asiakaspalvelun käsikirjaksi. Selkeät asiakaspalvelun periaatteet tekevät myös asiakkaaseen vaikutuksen.

Myyvä asiakaspalvelu käytännössä -työpaja

on käytännönläheinen ja vuorovaikutteinen työpaja, jossa puretaan auki myyvän asiakaspalvelun keskeisiä asioita::

  • Mitä on myyvä asiakaspalvelu?

  • Miten myydä käytännössä - myymättä?

  • Mitä muistaa työskenneltäessä asiakkaan tiloissa?

Työpaja toimii hyvin myös Asiakaspalvelun käsikirjan kick-off -tilaisuutena tai osana myyvän asiakaspalvelun periaatteiden määrittelyä.​

Huippuasiakaspalvelijan vuorovaikutustaidot -työpaja

on käytännönläheinen ja vuorovaikutteinen työpaja hyvän asiakaspalvelijan tärkeistä vuorovaikutustaidoista sekä asiakkaan kohtaamistilanteista. Ennakkotehtävän avulla kootaan osallistujien toiveita sisällöstä sekä erilaisia tilanteita, joihin kaipaa lisää eväitä. 

Palvelevan myynnin kehittäminen

Myynnin Kehittämispolku: Näin saat uusia asiakkaita ja lisää kauppaa!™ antaa eväitä myynnin aitoon kehittämiseen. Se koostuu neljästä osasta, joista voit valita yrityksellesi sopivimmat ja tarvittaessa myös yhdistellä niitä parhaaksi katsomallasi tavalla. Luo siis oma Myynnin Kehittämispolku™ ja tee toivottua tulosta! 

 

1) Myynnin happotesti™ kertoo, kuinka "hyvässä hapessa" myynti ja myynnin johtaminen ovat tällä hetkellä​ yrityksessäsi

2) Vipuvoimaa myyntiin 4% Taktiikalla!™ -työpajassa tunnistat myynnin ja myynnin johtamisen vipuvoimaisimmat osa-alueet, joita kehittämällä saavutat nopeasti tuloksia,

3) Tuotteista hyvin, myyt helpommin ja enemmän!™​-työpajan avulla​ määrittelet asiakashyödyt ja tuotteistat kullekin kohderyhmälle selkeitä ratkaisuja näiden eri tarpeisiin.​

​​4) Viritä myyntisi iskukuntoon!™ -työpajatyöskentelyn avulla täsmennät pelisääntöjä ja toimintamallia myynnissä ja tiedät, miten johtaa myyyntiä käytännössä

Huippumyyjän vuorovaikutustaidot -työpaja

on käytännönläheinen ja vuorovaikutteinen työpaja myyjien tärkeistä vuorovaikutustaidoista sekä asiakkaan kohtaamistilanteista. Ennakkotehtävän avulla kootaan osallistujien toiveita sisällöstä sekä erilaisia tilanteita, joihin kaipaa lisää eväitä. 

Tutustu myös inspiraation lähteisiimme:

Blogikirjoitukset

Tutkittu juttu: suomalaisen myyntityön taso on keskiverto

Miksi myynti jämähtää paikalleen? 1/3

Miksi myynti jämähtää paikalleen? 2/3

Miksi myynti jämähtää paikalleen? 3/3

Ota käyttöön yksinkertainen arvo myyntiin ja myynnin johtamiseen:  sovi, mitä tehdään ja tee, niin kuin on sovittu

Nujerra työn tuottavuuden Nakertajat!

Kannattaa ajatella, miten kannattaa ajatell

Kun hyvä asiakaskohtaaminen sekä vaikuttava asiakaskokemus ovat sinulle tärkeitä, ota yhteyttä!

Erica   p. 040 0592 918

Jarmo p. 050 0710 376​

etunimi.sukunimi@selinselin.fi

bottom of page