Mietitkö vuorovaikutuksen ja viestinnän kehittämistä? 

Haluatko kenties parempaa keskustelua, ajatusten- ja kokemustenvaihtoa sekä uuden ideointia, tuottavampaa tekemistä ja parempaa tulosta?

 

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat myös tulevaisuudessa ensisijainen työelämäntaito.  Hyvät vuorovaikutustaidot, avoin keskustelu ja ymmärtävä ja vastaanottava asenne parantavat nopeasti työilmapiiriä, työn tekemisen tuottavuutta ja yrityksen tulosta.

 

Monessa yrityksessä haasteena on usein se, että asioista sovitaan ja keskustellaan liian vähän ja liian epämääräisesti. Usein vuorovaikutuksen haasteet tiivistyvät muutamaan selkeään ydinasiaan:

 • luullaan enemmän kuin tosiasiassa tiedetään, jolloin turhat huhut kiertelevät käytävillä ja kahvihuoneissa

 • oletetaan, että kaikki tietävät ja ymmärtävät asiat samalla lailla

 • luullaan, että asioista on sovittu, vaikka niistä on vain keskusteltu

 • syntyy väärinkäsityksiä, kun puhutaan asioista liian ympäripyöreästi (pörhökielellä)

 •  vedetään hätiköityjä johtopäätöksiä ja omia tulkintoja asioista

Tämä näkyy käytännön toiminnassa usein niin, että sovittuja asioita ei tehdä ja asiat roikkuvat avoimina, ihmiset ”hääräävät” miten ja missä haluavat, toimintaa ei seurata kuin tuloksen tasolla ja määrätietoinen ja suunnitelmallinen toiminta puuttuu. Selityksiä on silloin yleensä enemmän kuin tehtyjä toimenpiteitä ja myös työilmapiiri heikkenee nopeasti.  

 

Kaikki tarvitsevat hyviä vuorovaikutustaitoja niin työssä, kotona kuin harrastuksissa! Hyvillä vuorovaikutustaidoilla mm.

 • esimies johtaa sujuvasti arkea ja toimii rakentavasti ja kannustavasti joukkueensa kanssa

 • huhupuheilta katkeaa siivet, kun tieto kulkee ja kaikkien käytössä on kulloinkin tarvittavat faktat

 • myynti osaa paremmin kartoittaa asiakkaan todellisia tarpeita ja auttaa tätä löytämään itselleen parhaan ratkaisun

 • asiakas tietää mitä on ostamassa, eikä kuvittele ja luule sellaista, mikä ei pidä paikkansa

 • reklamaatiot ja muut haasteelliset asiakastilanteet osataan hoitaa niin, ettei asiakastyytyväisyys kärsi

 • tiimin jäsenet ymmärtävät paremmin toinen toisiaan ja voivat paremmin tehdä yhteistyötä keskenään

 • myös eri toiminnot yrityksessä ymmärtävät toistensa tehtäväkenttää ja osaavat paremmin toimia yhteistyössä myös eri toimintojen välillä (esim. myynti ja tuotanto)

 • haasteelliset ja yllättävät tilanteet saadaan hoidettua paremmin, nopeammin ja rakentavammin

 • avoimia ja epäselviä tehtäviä on hyvin vähän

 

Hyvä työn tekemisen ja toiminnan tuottavuus on yritystoiminnan perusta. Siksi todellakin on väliä, millä lailla yrityksessä käytännössä toimitaan ja miten sitä johdetaan. 

 

Kun siis haluat ainaisista puheista ja selityksistä käytännön tekoihin, olemme palveluksessasi! Tutustu tarjontaamme ja aineistoihimme, joiden avulla saat vuorovaikutuksen ja viestinnän kukoistamaan yrityksessäsi!

Työpajat ja kehittämisohjelmat
 

Esimiestyön Kehittämispolku: Näin saat kunnon tekemisen meininkiä ja teet parempaa tulosta! 

Myynnin Kehittämispolku: Näin saat uusia asiakkaita ja lisää kauppaa!™ 

Vuorovaikutustaitojen kehittäminen on osa Esimiestyön ja Myynnin Kehittämispolkua. Lisäksi voit tilata erilaisia työpajoja vuorovaikutuksen kehittämiseksi haluamallesi osa-alueille:

 • Kehitä vuorovaikutustaitojasi – onnistu myyntitilanteissa

 • Kehitä vuorovaikutustaitojasi – onnistu asiakaskohtaamisessa

 • Kehitä vuorovaikutustaitojasi – onnistu esimiehenä

 • Kehitä vuorovaikutustaitojasi – onnistu työkaverin kanssa

 • Kehitä vuorovaikutustaitojasi – onnistu johtoryhmätyöskentelyssä

 • Kehitä vuorovaikutustaitojasi – onnistu palavereissa

 • Kehitä vuorovaikutustaitojasi – onnistu haasteellisissa työtilanteissa

 

Blogikirjoitukset

Vältä pörhökieltä ja puhu täsmäkieltä!

Onko sinun Minä Vuorovaikuttajana Oy kunnossa?

Ota käyttöön yksinkertainen arvo myyntiin ja myynnin johtamiseen:  sovi, mitä tehdään ja tee, niin kuin on sovittu

Nujerra työn tuottavuuden Nakertajat!

Kannattaa ajatella, miten kannattaa ajatella

Maksuttomat eOppaat

Näin annat ja otat vastaan myönteistä ja rakentavaa palautetta

Vuorovaikuttajan henkinen työkalupakki

Esimiehen 12 keinoa parantaa työn tekemisen tuottavuutta vähällä vaivalla ja rahalla.

64 vihjettä tuloksellisiin palaverikäytäntöihin

Myyntitoiminnan jokereita

Kirjat ja äänikirjat

Kaikki on kiinni asiakkaasta
Onnistumisten johtaminen®

Vapauta huippumyyjä itsessäsi!

Kun siis myös sinua kiinnostaa kääriä hihat ja pistää johtaminen ja esimiestyö iskukuntoon, ota yhteyttä!​Soita tai meilaa, siitä se lähtee!

 

Erica   p. 040 0592 918

Jarmo p. 050 0710 376​

 

etunimi.sukunimi@selinselin.fi