top of page
Tikapuut utuinen.jpg

Jatkuva kehittyminen

On tärkeää tietää, missä olet ja paljon tärkeämpää, minne olet menossa!

Yrityksillä on toiminnassaan kolme ilmiötä, joiden välillä valita. Ne ovat taantuminen, paikallaan pysyminen ja kehittyminen. Taantumista harvat haluavat ja myös paikallaan pysyminen on käytännössä taantumista. Ainoa mahdollisuus on siten jatkuva kehittyminen. Jatkuva kehittyminen ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan se on suunniteltava hyvin ja toteutettava määrätietoisesti, jotta se toimisi. Kehittymisen ohjaaminen ja johtaminen tarvitsee aina selkeän suunnan ja myös käytännön toteutukseen niin taloudellisia kuin henkilöresursseja.

Tärkeitä kysymyksiä ovatkin mm.

  • miten hyvin tavoitteemme ohjaa kaikkien päivittäistyöskentelyä?

  • toimimmeko sovitun mukaisesti?

  • onko päivittäinen työskentely ketterää ja sujuvaa?

  • mitä osia meidän kannattaa täsmentää, korjata tai kehittää? 

Kaikki lähtee liikkeelle aidosta tiedosta.

 

Kerää tietoa

Yritys voi voi kerätä tietoa monella eri tavalla joko ulkoisesti tai sisäisesti sekä aktiivisesti tai passiivisesti. Tietoa kerääntyy paljon yritykseen ilman suurempia ponnisteluja. Tiedon kerääminen on passiivista, kun tietoa saadaan esim.

  • asiakaspalautteina tai -reklamaatioina

  • oman toiminnan mittareista

 

Tärkeä onkin tiedosta, mitä tietoa yrityksessä on, mitä kannattaa seurata ja miten tietoa käytännössä voi aidosti hyödyntää.

 

Tietoa voi myös kerätä aktiivisesti esim. oman toiminnan arvioinnin avulla. Tiedon kerääminen on aktiivista, kun tietoa saadaan esim.

  • asiakastyytyväisyyskyselyillä

  • omina henkilöstökyselyillä

  • oman toiminnan arvioinneilla ja auditoinneilla

Kehittyminen ei tapahdu vain ilmenneiden ongelmien kautta, vaan ennen kaikkea määrittelemällä ja tunnistamalla kehityspainopistealueita. Ohjaavana työkaluna toimii tällöin yrityksen strategiset linjanvedot sekä asetetut tavoitteet ja tahtotila.​​

Tiedon kerääminen pitää aina johtaa saadun tiedon analysointiin sekä käsittelyyn. Tiedon hankkiminen ilman käsittelysuunnitelmaa tai selkeää tarvetta on vain tarpeetonta ajanhaaskausta. 

Käy läpi ja analysoi keräämääsi tietoa

Kun tietoa on kerätty tavoitteiden mukaisesti, on aika käydä se läpi. Kerätyn tiedon läpikäynti ja analysointi on suunnitelmallista ja aktiivista toimintaa.  Käytännössä  tiedon analyysityökaluja ja -menetelmiä on on paljon. Niistä kannattaakin valita itselleen kulloinkin itselleen sopivimman ja kokeilla eri vaihtoehtoja. 

Käynnistä ja toteuta suunnitelmallisesti kehittämistoimenpiteet

Kun tiedosta on voitu vetää selkeitä johtopäätöksiä ja kehittämistarpeet on listattu, on aika tarttua kehittämistyöhön käytännössä. Suunnittele kehittämistoimet yrityksen resurssien ja mahdollisuuksien puitteissa. Kehittämistoimenpiteet työllistävät yleensä avainhenkilöitä, joilla on työkuormaa jo entuudestaan. Tästä syystä kehitystoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa on mietittävä myös käytettävissä olevat resurssit.

 

Sitten vain käärimään hihat ja toimeen! Muista kehittämistyön lyhyt kaava:

"Sovi, mitä tehdään. Tee, niin kuin on sovittu. 

Seuraa etenemistä. Puutu mahdollisiin epäkohtiin heti."

Kun sinua kiinnostaa jatkuva kehittyminen, ota yhteyttä!  Jutellaan asiasta lisää puhelimessa, kasvotusten tai vaikka videoneuvottelun avulla - mikä sinulle sopii parhaiten!

Jarmo Selin

p. 050 0710 376

jarmo.selin@selinselin.fi

bottom of page