top of page

Liiketoiminnan ketterä strateginen suunnittelu

"Kun suuntasi on selkeä,

löydät aina perille."

 

Monen yrityksen haasteena on mm.

 • löytää kiireen keskellä aikaa aidolle liiketoiminnan strategiselle suunnittelulle

 • päästää irti nykyisistä toimintamalleista uuden edessä

 • tiedostaa, miten luoda selkeä ja kirkas tahtotila, jota kohti on helppo kulkea

 

Usein liiketoiminnan strateginen suunnittelu koetaan vaikeaksi, monimutkaiseksi sekä aikaa vieväksi, jolloin sen merkitystä liiketoiminnan tulevaisuudelle ei koeta tärkeäksi. Monessa yrityksessä tulevaisuuden suunnittelu onkin enemmän vuosittaisen budjetin laadintaa ja päivittämistä edellisen vuoden lukujen pohjalta. Taloudelliset tavoitteet on siten määritelty. Vasta, kun tavoitteet yhdistetään yrityksesi strategisiin linjanvetoihin sekä selkeään toimintasuunnitelmaan siitä, miten tavoitteisiin aiotaan käytännössä päästä, on toiminnalla selkeä suunta ja tarkoitus. Suunta, johon koko toiminta kokonaisuudessaan tähtää.  

Hyvä liiketoiminnan ketterä strateginen suunnittelu on aina käytännönläheistä, rohkean luovaa ja sen lopputuloksena syntyneet päätökset ja linjanvedot helposti toteutettavissa käytännössä. Se tuo uutta ketteryyttä, dynaamisuutta ja nopealiikkeisyyttä yrityksesi arjen toimintaan. Se ohjaa toimintaa, helpottaa strategisten tavoitteiden jalkautumista koko henkilöstölle ja on selkeä työkalu päivittäisjohtamisessa. Mikä tärkeintä, suunnitteluprosessin tuottamat linjanvedot ja päätökset ovat aina oman yrityksesi näköisiä ja oloisia, jolloin kaikkien yrityksessä on myös helppoa samaistua niihin ja toimia niiden mukaisesti. Siksi aito liiketoiminnan strateginen suunnittelu on välttämätöntä yrityksen kilpailukyvyn varmistamiseksi myös tulevaisuudessa.

Kun ympärillä myrskyää eniten, on tärkeää, että yrityksellä on

 • selkeä suunta, jota kohti toiminta tähtää

 • kyky pysyä valitussa suunnassa sekä

 • hyvä valmius tarttua ripeästi tarvittaviin toimenpiteisiin sekä suunnan mahdollisiin tarkennuksiin ja muutoksiin.

Siksi hyvän ja ketterän strategisen suunnittelun hyödyt ovat merkittävät: ​

 liiketoiminnan ketterä strateginen suunnittelu

 • luo toiminnalle selkeän suunnan

 • ohjaa toimintaa päivittäisessä arjen aherruksessa

 • auttaa kaikkia pysymään oikeassa suunnassa - joka säässä ja tilanteessa

• selkeät strategiset tavoitteet ja linjanvedot

 • ovat ”oman näköiset”, ja niitä kohti on helppo kulkea käytännössä

 • ohjaavat päivittäistä  käytännön tekemistä

 • toimivat koko ajan päätösten pohjana

• henkilöstö

 • tuntee liiketoiminnan tavoitteet

 • ymmärtää tavoitteiden vaikutukset omassa työssään

 • toimii suunnitelmallisesti tavoitteita kohti

• toiminta on

 • nopeaa, ketterää ja joustavaa

 • määrätietoista ja tuottaa toivottua tulosta

 • selkeää ja tekemisen ”punainen lanka” näkyy koko ajan

"Tulevaisuutta ei luoda

peräpeiliin katsomalla."

Kun haluat uutta potkua ja ketteryyttä toimintaan, on SelinSelin® Strateskooppi™ -työpajatyöskentely sinua varten! 

SelinSelin® Strateskooppi™ -työpajoissa 

1. Luot yritykselle selkeän visioaihion

Visioaihion avulla luot selkeän, joustavan ja ketterän sekä ”omannäköisesi” tahtotilan tulevaisuuteen. Se toimii kompassina yrityksesi päivittäisessä työskentelyssä. 

2. Määrittelet painopistealueet ja polun tahtotilaasi (Road Map)

Kun suuntasi on selkeä, on sinun tärkeää miettiä, miten aiot pyrkiä ja päästä tahtotilaan. Toimintasuunnitelma ohjaa käytännön tekemistä sekä auttaa sinua pysymään valitsemallasi polulla. 

3. Laadit selkeän toimenpidesuunnitelman päivittäisen työskentelyyn (Action Plan)

Päästäksesi kätevästi kiinni kiinni päivittäiseen käytännön tekemiseen, on toimenpidesuunnitelma hyvä työkalu. Myös joukkueesi on helppoa sitoutua yrityksesi tavoitteisiin käytännössä ja toimia niiden mukaisesti.

Kun haluat uutta ketteryyttä liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun sekä entistä parempaa valmiutta tarttua ripeästi tarvittaviin muutoksiin, ota yhteyttä! 

Erica Selin, p. 040 0592 918

Jarmo Selin p. 050 0710 376

etunimi.sukunimi@selinselin.fi

bottom of page