top of page

 

Erica Selin - Jarmo Selin
 

Näin saat uusia asiakkaita

ja lisää kauppaa!

eOpas uusasiakashankintaan ja lisäkaupan saamiseen

 


 

Tämä maksuton eOpas on tarkoitettu kaikille kehityshaluisille yrityksille,

jotka ovat valmiita panostamaan aitoon kehittämistyöhön.

 

 

 

Uusasiakashankinta on haaste monessa yrirtyksessä

 

Monissa yrityksissä - toimialasta riippumatta - on jatkuvana haasteena löytää uusia asiakkai-ta. Toiminta saattaa olla kertaluonteista, jolloin asiakas ostaa kerran, ja seuraava tarve tulee vasta myöhemmin. Tällöin uusi tarve voi tulla jopa vasta vuosien kuluttua, kuten esim. auto-kaupassa.

 

 

Perälauta vuotaa, eli asiakkaita tulee ja menee

 

Lisäksi saattaa olla, että osa asiakkaista eivät koko ajan ole aktiivisia tai asiakkaat vaihtavat toimittajaa eri syistä, eli ”perälauta vuotaa”. Tällöin tarvitaan koko ajan uusia asiakkaita poistu-neiden ja ”lepovaiheessa” olevien asiakkaiden tilalle. On myös tiettyjä tilanteita ja toimialoja, joissa asiakaskunta on rajattu ja jo selkeästi tiedossa. Tällöin omaa toimintatapaa on hyvä so-vittaa vallitsevaan tilanteeseen ja ideoida uusia tapoja lähestyä asiakkaita. 

 

 

Uusasiakashankinta koetaan vaikeaksi

 

Uusasiakashankinta koetaan usein vaikeaksi ja monet pelkäävät ns. ”kylmiä soittoja”. Usein vaikeutena onkin se, ettei olla valmiiksi mietitty, mistä näkökulmasta ja miten uutta asiakasta lähestyttäisiin. Aina ei myöskään ole selvitetty, kuka kyseisessä yrityksessä on oikea yhteys-henkilö. Uusasiakashankinnalta puuttuu usein myös tavoitteet sekä selkeä toimintasuunnitel-ma.

 

 

Näin saat uusia asiakkaita ja lisää kauppaa! -eOppaassa

käsitellään mm. seuraavia asioita:


* kaikki lähtee selkeistä tavoitteista!
* mitä asiakas oikeasti ostaa?
* hyviä kysymyksiä uusien asiakkuuksien luomiseen
* miten asiakkaita kannattaa ryhmitellä? 
* miten uusasiakashankinnassa kannattaa edetä?
* uusasiakashankinnan Täyskäsi™

bottom of page