top of page

Kuva: © Erica Selin

Erilainen erottuu aina joukosta. 

Miksi olla siis muiden kaltainen, kun heitä on jo niin paljon?

Hallitse paremmin asiakkuuksiasi ja asiakastyöskentelyäsi!

Kun haluat tehdä asiakkaaseen lähtemättömän vaikutuksen. 

 

Asiakas luo yritykselle oikeuden sen olemassaololle ja on koko liiketoiminnan perusta ja jatkuvuuden lähde. Asiakas koskettaa koko yritystä niin yritysjohdosta tuotanto- ja toimitusportaaseen asti. Henkilöstöltä vaaditaan siksi asiakasymmärrystä sekä asiakaslähtöistä ajattelua sekä myös laajaa ja monipuolista osaamista.

 

Asiakastyöskentely tarkoittaa kaikkia niitä tilanteita ja toimintoja, jotka liittyvät suoraan asiakkaaseen, kuten mm.  

 

  • käytännön myyntityö  ja miten myyntiä johdetaan

  • miten asiakkuuksia ja asiakassuhteita suunnitellaan, hallitaan ja johdetaan

  • miten markkinointi on organisoitu ja miten sitä johdetaan

  • miten asiakkaita palvellaan käytännössä ja mitkä ovat myyvän asiakaspalvelun periaatteet

  • miten toimitaan käytännössä asiakkaan luona työskenneltäessä esim. korjausten, asennusten ja huototöiden yhteydessä

  • miten after sales, eli myynnin ja kaupan jälkeiset palvelut, on organisoitu ja hoidetaan  

 

Yhteistä näille kaikille toiminnoille on, että hyvin organisoitu asiakastyöskentely kantaa niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. Onnistuakseen asiakastyöskentely vaatii selkeät tavoitteet ja hyvän toimintasuunnitelman.  Lisäksi tarvitaan aktiivista ja määrätietoista toimintaa sekä toimintaa ohjaavat mittarit.

 

Käytännön asiakastyö vaatii myös paljon henkilökohtaisia taitoja ja osaamista: oikeaa asennetta, asiakaslähtöistä ajattelua, asiakashyötyjen tiedostamista, asiakastarpeiden aitoa kartoittamiskykyä, hyvin tuotteistettua tarjontaa (tuotteet ja palvelut), asiakas- ja markkina-tuntemusta sekä hyviä käytännön myynti-, asiakaspalvelu-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja.

 

Kun haluat saada yrityksesi asiakastyöskentelyn kohdalleen ja tehdä entistä parempaa tulosta, ota yhteyttä! 4%;n Taktiikalla.

bottom of page