top of page

Kuva: © Erica Selin

Kun suuntasi on selkeä, on myös muiden helppoa kulkea mukanasi perille asti. 

Kehittämiskonsultointi

 

Kun haluat Nostetta™ ja uutta potkua toimintaan.

 

Uudistuminen on taitoa kyseenalaistaa säännöllisesti nykyistä toimintaa ja tarkastella asioi-ita uudesta näkökulmasta. Haasteena ei usein ole se, mitä yritystoiminnassa kannattaa ke-hittää tai muuttaa, vaan se, miten se kulloinkin kannattaa tehdä. Riittää, kun tunnistaa toi-minnan eri osa-alueilla vipuvoimaiisiimmat tekijät ja kehittää niitä - 4%n Taktiikalla™. Vasta kun tämä on tunnistettu ja määritelty, voi toivottu kehitys tai muutos toteutua käytännössä.

 

Todellinen muutos alkaa aina ihmisten ajattelun ja toiminnan muutoksesta. Tähän tarvitaan rohkeutta luopua osasta vanhaa ja tuttua toimintamallia, joka antaa tilaa uudelle. Lisäksi tarvitaan käytännön menetelmiä muutosten läpiviemiseksi ja uusien toimintamallien käyt-töönottoon koko yrityksessä.

 

SelinSelin® Nostetta™ -konsultoinnin painopistealueet ovat:

  • johtaminen ja esimiestyö

  • liiketoiminnan strateginen ja operatiivinen suunnittelu

  • myynnin organisointi ja johtaminen

  • markkinoinnin suunnittelu ja toteutus

  • asiakaspalvelun pelisääntöjen ja toimiinnan kehittämien

  • liiketoimintaprosessien  ja toimintamallien määritteleminen ja kehittäminen

  • henkilökohtaiset tiimi-, ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot

  • projekti- ja prosessiosaaminen ja sen kehittäminen

  • oman työn organisointi

  • työn tekemisen ja toiminnan tuottavuuden kehittäminen

 

Konsultointikokonaisuudet sovitetaan aina yrityksesi tarpeisiin ja sen laajuus sovitaan aina tapauskohtaisesti.

 

 

Kun haluat viedä yrityksesi hallitusti kehittämisen ja kasvun polulle, ota yhteyttä!  

4%:n Taktiikalla™.

 

 

 

 

 

 

bottom of page