top of page

Tervetuloa Buusteri™ -valmennukseen!

Nostetta sisäiseen arviointiin!™

- irti turhista auditoinneista

To 3.11.2016 klo 9-16 Turussa  (paikka ilmoitetaan myöhemmin)

 

Ilmoittaudu 27.10.2016 mennessä. 

Monissa yrityksissä pyöritetään sisäisiä auditointeja, koska niitä pitää tehdä. Nämä ovat hengettömät ja toimivat enemmän rasitteena kuin yritystoiminnan kehittäjänä. Lisäksi ne kuluttavat avainhenkilöiden muutenkin arvokasta aikaa. Auditoinneilta puuttuvat usein myös tavoitteet.

 

Näin ei asian tarvitse olla Tervetuloa kuulemaan, miten saat auditoinneista toimintaa ohjaavan työkalun ja välineen toiminnan kehittämiseen käytännössä!

Nostetta sisäiseen arviointiin!™  on päivän mittainen käytännönläheinen työpaja. Se on tarkoitettu sinulle, joka otat järjestelmää käyttöön tai joka haluat kehittää omia sisäisiä arviointeja todelliseksi yritystoiminnan johtamisen ja  kehittämisen työkaluksi.

 

Koska valmennus sovitetaan osallistuvien yritysten tarpeisiin, voidaan sitä hyödyntää niin aloitteleville yrityksille kuin jo pidempään sisäisiä arviointeja toteuttaneille kokeneillekin yrityksille, jotka tarvitsevat erilaista käytännönläheistä näkökulmaa arviointeihin.

 

Työpajan avulla saat eväitä ja käytännön keinoja toteuttaa sisäisiä arviointeja positiivisessa ja rakentavassa hengessä, jolloin ne saadaan palvelemaan yritystoimintaasi.

Nostetta sisäiseen arviointiin!™  - valmennuksissa asiakkaamme arvostavat mm.

 •  käytännönläheisyyttä, jolla arvioinnit saadaan toimiviksi

 •  lähestymistapaa, jossa liiketoiminnan kannattava toteutus on keskeisessä asemassa

 •  kohdentamista yritystoiminnan perusasioihin

 • standardien vaatimuksien tulkitsemista käytännön läheisellä selkokielellä

 •  ihmisiä arvostavaa lähestymistapaa, joka parantaa työilmapiiriä

 •  keveää ja systemaattista toteutustapaa, jolla voidaan säästää avainhenkilöiden resursseja

 •  yritysjohdon roolin selkeyttämistä

 Sisällöstä

Valmennuksen sisältöä sovitetaan ja tarkennetaan ennakkotehtävän pohjalta osallistujien tavoitteisiin ja toiveisiin. Päivä sisältää mm. seuraavia osa-alueita:

 •  miten sisäisten arviointien tavoite tukee liiketoimintaa?

 •  arviointien suunnittelun käytännön tasolla

 •  mikä lähestymistapa sopii parhaiten organisaatiolle?

 •  mihin sisäiset arvioinnit kannattaa kohdentaa?

 •  miten määrittelet toiminnan kannalta oleelliset tekijät?

 •  minkälaisia toteutustekniikoita voidaan käyttää?

 •  miten toteuttaa arvioinnit rakentavassa ja arvostavassa hengessä?

 •   miten ja mitkä havainnot kannattaa raportoida?

 •   kuinka laajoina arvioinnit toteutetaan käytännössä?

 •  miten tehtäviksi sovitut toimenpiteet seurataan tehdyiksi

 • mikä on johdon rooli ja mikä johdon työskentelytapa sopii omaan yrityskulttuuriin?

Valmentaja

Valmentajana toimii liikkeenjohdon konsultti (LJK) Jarmo Selin, jolla on vuosien kokemus toiminta-järjestelmien rakentamisesta  (laatu-, ympäristö- sekä työ-, terveys ja turvallisuusjärjestelmät), sisäisten arviointien toteutuksesta ja toimittaja-arvioinneista sekä toimimisesta pätevöitettynä pääarvioijana sertifiointiauditoinneissa.

 

Investointisi

Investointisi on 390 € / hlö/pvä (alv 0%). Hintaan lisätään alv 24%.

Investointi sis. ennakkotehtävän, valmennuspäivän aineistoineen sekä aamu- ja iltapäiväkahvin.

Tervetuloa valmennukseen!

 

Jarmo Selin          

p. 050 0710 376    

etunimi.sukunimi@selinselin.fi

bottom of page