top of page

Sisällysluettelo

Kirja-arvio

 

€39 / kpl (sis. alv 10%)

Hintaan lisätään toimituskuut.

 

240 sivua

Kovakantinen
ISBN 978-952-99831-1-7

SelinSelin®

 

 

 

Uudistettu 2. painos!

 

Erica Selin - Jarmo Selin
Kaikki on kiinni asiakkaasta

-avaimia asiakastyöskentelyn hallintaan

 

Huomispäivän menestyjät ovat ne, jotka osaavat ajatella myös toi-sella tavalla ja vaihtaa tarkastelunäkökulmaa jo tänään. Yritys on organisaation kaikilla tasoilla monella tavalla tekemisissä asiakkaidensa kanssa. Toiminnan pitää siksi olla suunnitelmallista ja hallittua. Asiakkaat ovat aina ihmisiä, vaikka puhuttaisiin yri-tysten välisestä toiminnasta. Henkilöstön taidot asiakkaiden tarpeiden tunnistami-seen, tämän ja oman käyttäytymisen ymmärtämiseen ja luottamuksen rakentami-seen muodostavat yrityksessä ratkaisevat tekijät onnistumiseen ja menestykseen.

 

Kirja pureutuu niihin keskeisiin kohtiin yritystoiminnassa ja asiakastyöskentelyssä, joiden avulla saavutetaan uudenlaista kilpailukykyä ja pystytään uusin eväin koh- taamaan asiakkaiden odotukset.

 

Kirjasta saat mm.

  • vihjeitä aitoon asiakaslähtöiseen perusstrategiseen ajatteluun

  • menetelmiä siirtyä tuotteiden tekijästä ratkaisujen tarjoajaksi

  • ajatuksia kokonaisvaltaisen asiakaspalvelun luomiseen

  • työkaluja asiakastyöskentelyyn

  • eväitä ihmisläheiseen suhdetoimintaan

 

 

Kaikki on kiinni asiakkaasta -kirja on sinulle, joka haluat uudenlaista otetta asiak-kuuksien johtamiseen ja hoitamiseen sekä vuorovaikutteisempaa asiakaspalvelua.

 

bottom of page