top of page

Monissa yrityksissä on tarve kasvattaa myyntiä ja saada lisää asiakkaita. Myynti kyllä toimii, se ei kuitenkaan tee toivottua tulosta. Syitä tähän on yleensä yhtä monta kuin on yritystä. Monet yritykset kamppailevat myös samojen haasteiden äärellä.  Usein ne tiivistyvät muutamaan selkeään ydinasiaan:

 • myyntityö  on liian passiivista ja määrätietoinen ”tekemisen meininki” puuttuu

 • myynnin aika kuluu muuhun kuin aktiiviseen myyntityöhön

 • myyjät eivät aina oikein tiedä, mitä myydä, kenelle ja miten ja miksi asiakkaan yleensä kannattaa ostaa

 • vaikka tavoitteet on usein asetettu, yhdessä ei kuitenkaan olla mietitty, millä käytännön toimenpiteillä tavoitteisiin päästään ja / tai

 • selkeitä pelisääntöjä ei ole sovittu, eli myynnillä ei ole selkeää toimintamallia, jonka mukaan toimia.

 

Tämä näkyy käytännön toiminnassa usein niin, että sovittuja asioita ei tehdä ja asiat roikkuvat avoimina, myynti ”häärää” miten ja missä haluaa, toimintaa ei seurata kuin tuloksen tasolla ja määrätietoinen ja suunnitelmallinen toiminta puuttuu. Selityksiä on silloin yleensä enemmän kuin tehtyjä toimenpiteitä ja myös syyt heikkoon tulokseen löytyvät yleensä yrityksen ulkopuolelta, eli ”köyhistä” asiakkaista, ”tiukasta” markkinatilanteesta tai ”vahvojen” kilpailijoiden toiminnasta. Ei omasta toiminnasta. 

Entäpä, jos myyntiin voisikin luoda dynaamisen ja ketterän toimintamallin,  jolla tehdä myös toivottua tulosta?  

Kääri nyt siis hihat ja ryhdy tuumasta toimeen:

Luo toimintamalli myyntiin ja myynnin johtamiseen ja

Viritä myyntisi iskukuntoon!™ 

Viritä myyntisi iskukuntoon!™  on 2-5 päivän käytännönläheinen yrityskohtainen työpajakokonaisuus, jonka avulla saat selkeät toimintamallit niin myyntiin kuin myynnin johtamiseen, mm.

 

 • tiedät, miten myyntitavoitteet kannattaa asettaa käytännössä 

 • osaat mitata myös toimenpiteitä ja arvioida niiden tuottavuutta 

 • tiedät, miten sopia, mitä tehdään ja tehdä, niin kuin on sovittu

 • rakennat myyntiin ja myynnin johtamiseen dynaamista muutosketteryyttä 

 

Työpajatyöskentelyn jälkeen sinulla on mm. 

 • selkeä toimintamall myyntiin ja myynnin johtamiseen

 • lyhyen tähtäimen toimenpidesuunnitelma, miten päästä tavoitteisiin

 • keihäänkärki myyntiin, jolla valloitat asiakkaasi

 • jatkuvan parantamisen ja pienten askelten malli myyntiin, joka toimii koko ajan (PDCA) 

Kun siis haluat puheista ja ainaisista selityksistä käytännön tekoihin,

tehdä enemmän kauppaa ja parempaa tulosta ja

parantaa työn tekemisen tuottavuutta,

on tämä paketti sinulle!

Sisällöstä

Työpajassa työstetään sellaisia asioita, jotka sovitetaan ja täsmennetään juuri sinun yrityksesi tarpeisiin ja toiveisiin, kuten mm.

 • myynnin peruspilari: sovi, mitä tehdään ja tee, niin kuin on sovittu

 • mitkä ovat myynnin johtamisen keskeiset periaatteet 

 • myyntitavoitteiden määrittely ja miten ne puretaan lyhyen tähtäimen toimintasuunnitelmaksi 

 • ketterän ja dynaamisen myyntiprosessin määrittely/luominen/tarkentaminen 

 • hyvän lyhyen tähtäimen toimintasuunnitelman laatiminen

 • lyhyen tähtäimen panosmittareiden määrittely

 • rakennetaan ketteryys myyntiin pienten askelten -tekniikalla

Näin homma kokonaisuudessaan etenee!

1. Määritellään lähtötilanne ja myynnin nykytila
Mietitään, miten toimitaan nyt, mikä toimii  ja missä vielä kaivataan parannusta/tehostamista/parempaa tuotta
vuutta?

 

2. Asetetaan tavoitteet ja määritellään ohjelman kesto
Lähtötilanteen pohjalta luodaan kehittämissuunnitelma ja asetetaan kehittämistyölle tavoite sekä arvio sen kestosta ja laajuudesta.

 

3. Tarkennetaan sisältö
Sitten rukataan sisältöä yrityksesi tarpeisiin sopivaksi, mietitään keinot ja menetelmät, miten saadaan asiat rivakasti hoidettua. Näin kaikki tietävät, mitä on tarkoitus tehdä, miten ja mitä saada aikaiseksi.

 

4. Ryhdytään hommiin
Nyt kääritään hihat! Matkan varrella tarkennetaan kurssia ja huomioidaan myös esille tulevia asioita, tehdään ripeämmin, jos mahdollista tai vähän hitaammalla tempolla niissä asioissa, jotka vaativat enemmän pohdiskelua tai ideointia.

 

5. Jälkipuinti ja tulosten arviointi
Sitten onkin aika katsoa aikaansaannoksia ja lopputulemaa sekä miettiä jatkotoimenpiteitä. Tämä on aina niin jännä vaihe!

 

 

Summa summarum
Mukana kuljetaan se matka, mikä vaaditaan ja tarvittaessa myös hieman pitempään, jos tarve vaatii. Se sovitaan aina erikseen tapauskohtaisesti. Tärkeintä meille on, että sinä saat toimintamallin hyötykäyttöön yrityksessäsi. 

Kannattaa muistaa, 

että nykyisillä toimenpiteillä päästään nykyisiin tuloksiin. 

Kun haluat erilaista tulosta myynnissä, on sinun tehtävä jotakin toisin. 

 

Mistä sinä aiot aloittaa?

Muista, että myynnin esimiehen tehtävänä on luoda joukkueelleen puitteet tehdä myyntityötä:

 

mm.

 • asettaa selkeitä tavoitteita niin normimyynnille kuin uusasiakashankinnalle

 • miettiä ja suunnitella tarvittavia käytännön toimenpiteitä, millä tavoitteisiin aiotaan päästä

 • seurata toiminnan etenemistä

 • puuttua ja korjata mahdollisia epäkohtia

 • kehittää myynnin toimintaa ja toimintatapoja 

 

 

Mietipä siis hetki oman yrityksesi tilannetta: 

 • onko myyntisi tavoitteessa?

 • toimiiko myyntijoukkueesi tuottavasti?

 • sovitko selkeästi, mitä kulloinkin tehdään ja tekevätkö kaikki niin kuin on sovittu?

 • teetkö myös itse niin, kuin on sovittu?

 • toimitko hyvänä esimerkkinä myyntijoukkueellesi?

Mikäli vastasit yhteenkin kysymykseen "Ei", on tämä paketti sinulle ja joukkueellesi!

Ota siis meihin heti yhteyttä!

Jutellaan lisää siitä, miten myös sinä voit virittää myyntisi iskukuntoon!

Soita tai meilaa:

 

Erica   p. 040 0592 918

Jarmo p. 050 0710 376                   

etunimi.sukunimi@selinselin.fi

www.selinselin.fi

bottom of page