top of page
Ihmisten aito kohtaaminen webinaarisarja.jpg

SelinSelin® - teemakuukausi huhtikuussa

Ihmisten aito kohtaaminen 

- vinkkejä niin myynnin, johtamisen kuin tiimityön eri tilanteisiin


Neljä maksutonta webinaaria

torstaisin klo 8.15-9.00

Zoom -etäyhteydellä

Saat linkin webinaariin sähköpostilla päivää ennen webinaaria

Ihmisten aito kohtaaminen on jäämässä mm. teknologian jalkoihin sekä myös kiireen, runsaan työmäärän ja ajan puutteen alle. Henkilökohtainen vuorovaikutus jää usein aiempaa vähemmälle. Siksi moni luulee, että voidaan sanoa ja kirjoittaa mitä vain, käyttäen lyhenteitä, vieraita sanoja tai "puheen hymiöitä". 

Ihmiset kuitenkin kohtaavat toisensa päivittäin eri tilanteissa. Siksi ei ole lainkaan samantekevää, minkälaisen jäljen kohtaaminen mieleen jättää. Oli kyseessä sitten kohtaaminen esihenkilön, asiakkaan, työkaverin tai tiimin jäsenen kanssa. Kaikki me tiedämme, mitä hyvä ja aito kohtaaminen tarkoittaa ja mitä taas ei. Vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot ovat tutkimusten mukaan myös tulevaisuudessa tärkeimpiä työelämäntaitoja. Siksi päätimme keskittyä tähän aiheeseen koko huhtikuun ajan.

 

Sanat luovat todellisuutta. Siksi ei ole lainkaan samantekevää,

miten yrityksessäsi käytännössä johdetaan, puhutaan ja toimitaan

sekä käsitellään ja sovitaan asioista. Kohdataan toinen ihminen.

 


Tämän webinaarisarjan jälkeen tiedät mm.

  • mitä ihmisen aito kohtaaminen tarkoittaa käytännössä

  • miten itse voit vaikuttaa hyvän ja aidon kohtaamisen luomiseen

  • miten hyvä ja aito kohtaaminen rakennetaan myynnissä, johtamisessa ja tiimityössä sekä

  • mihin se onnistuessaan hyvin vaikuttaa käytännön yritystoiminnassa 

Tervetuloa siis saamaan ajatuksia ja eväitä siihen, miten kohdata toinen ihminen aidosti työelämän eri tilanteissa. Saat uutta potkua tekemiseen ja myös työn tekemisen tuottavuus paranee nopeasti.

 

Voit osallistua yhteen tai useampaan webinaariin omien ajatustesi ja tarpeidesi mukaan.

Varaa sopiva(t) päivä(t) allakkaasi ja ilmoittaudu mukaan! Vinkkaa myös kaverille ja tulkaa vaikka isommallakin porukalla!

Ilmoittaudu mukaan klikkaamalla webinaarin nimeä:

4.4.24   klo 8.15-9.00   Vinkkejä ihmisten aitoon kohtaamiseen puhelinmyynnissä   (Jarmo Selin)

Puhelinmyynti haastaa monia, koska vuorovaikutus muodostuu näkemisen sijaan mm. viestin sisällöstä, äänestä, puhetyylistä, sanavalinnoista sekä omasta innostuneisuudesta asiaan. Miten siis kohdata asiakas aidosti, vaikka näköyhteyttä ei ole? Mitä puhelimessa voi ja kannattaa tehdä ja mitä taas ei?  

 

11.4.24  klo 8.15-9.00   Vinkkejä ihmisten aitoon kohtaamiseen johtamisessa   (Erica Selin)

Esihenkilön on saatava työn tekemisen puitteet kuntoon ja tehtävät työt sujumaan käytännön tasolla, Päivittäisjohtaminen on siksi vahvasti erilaisten ihmisten ja tilanteiden johtamista. Miten ne siis kannattaa hoitaa ja miten varmistaa, että kaikilla syntyy olo kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisesta ja oman tekemisen merkittävyydestä yrityksen kaikilla tasoilla?  

18.4.24  klo 8.15-9.00   Vinkkejä ihmisten aitoon kohtaamiseen myyntitilanteissa   (Jarmo Selin)

Asiakaskohtaamiset kaupan eri vaiheissa ovat tilanteita, jotka haastavat monia. Miten siis hallita asiakastilanteita – yllätyksiäkin – mahdollisimman hyvin? Miten kohdata asiakas aidosti, vaikka itse olisi eri mieltä, asiakas tuntuu jostakin syystä ”hankalalta” tai asia vaikealta?  Entä kun kohtaa asiakkaan muissa kanavissa kuin kasvokkain? Miten silloin varmistaa asiakkaan aidon kohtaamisen?

25.4.24  klo 8.15-9.00   Vinkkejä ihmisten aitoon kohtaamiseen tiimityössä   (Erica Selin)

Tiimityö on aina yhdessä tekemistä ja samalla myös jokaisen henkilökohtaista työpanosta tavoitteiden saavuttamiseksi. Mitä käytännössä tarvitaan hyvän tiimihengen luomiseen, tuottavaan tekemisen meininkiin sekä tiimijäsenten aitoon ja arvostavaan kohtaamiseen? Mistä se rakentuu ja mikä siinä yleensä haastaa? Mitä kannattaa tehdä käytännössä ja mitä taas ei?  

Saat linkin webinaariin sähköpostilla päivää ennen webinaaria.

Lisätietoja antavat

Erica Selin p. 040 0592 918 ja Jarmo Selin p. 050 0710 376

etunimi.sukunimi@selinselin.fi

bottom of page