top of page
Sertisioijan kynästä - uusi.jpg

Johdon katselmukset ja sisäisistä auditoinneista aitoon toiminnan arviointiin

Osa 2

Olen konsultoinut yli 100 yritystä toimintajärjestelmien rakentamisessa ja toiminut parikymmentä vuotta myös pätevöitettynä sertifiointien pääauditoijana. Näiden vuosien varrella olen huomannut asioita, jotka tuntuvat toistuvan eri yrityksissä ja edelleen aiheuttavan päänvaivaa sekä ylimääräisiä kustannuksia. Tässä siis omia kokemuksiani ja näkemyksiäni.

Helikopteri näkymä.jpg

 

Johdon katselmukset ja sisäiset auditoinnit

Standardien vaatimusten mukaan on yrityksen pidettävä sisäisä auditointeja (Internal Audit) ja määrävälein johdon katselmuksia. (Mana­ge­ment Review).  Standardit antavat laajan mah­dollisuuden toteuttaa näitä yritykselle sopivalla tavalla. Voit vain arvata, miten 4 hengen myyntiyritys toteuttaa johdon katselmuksia ja sisäisiä arviointeja verrattuna sadan henkilön tuotannolliseen yritykseen. Siinäpä miettimistä.

 


Johdon katselmus (Management Review)

ISO standardeista käytetään myös nimitystä johtamisjärjestelmä

standardit, joten johdon rooli on siinä avain asemassa.

 

Yrityksessä pitäisi toisin sanoen olla johdon katselmukset,joissa

yritysjohto saa tietoa yrityksen toiminnasta ja voi selkeästi johtaa

yrityksen toimintaa oikeaan suuntaan kerättyjen tietojen perusteella.

Yleisesti ajatellaan, että katselmus on kerran vuodessa pidettävä

palaveri. Siinä on tarkoitus tarkastella yritys­toimintaa ”helikopteripers-

pektiivistä” ja saada muo­dos­tettua kokonaiskuva. Tämän perusteella

myös sisäiset arvioinnit voidaan kohdentaa tarkemmin alueille, joissa

on mahdollista löytää kehityskohteita yritystoiminnan parantamiseksi

ja sen tuloksien saavuttamiseksi. Valitet­ta­vasti johdon katselmuksen

rooli on usein ymmärretty väärin.

Esimerkkinä eräs käyty keskustelu

Johtaja: ”Miksi meidän on pidettävä kerran vuodessa johdon katselmuspalavereita. Siellähän käydään läpi samat asiat, kuin meillä kuitenkin muissakin esimerkiksi kuukausittain pidettävissä tuotanto­palavereissa käsitellään?”

 

Asiantuntija: ”Miksi sitten pidätte tällaisia palavereita?”

 

Johtaja: ”Koska standardihan vaati johdon katselmuksia kerran vuodessa!”

 

Asiantuntija: ”Ei standardi vaadi palavereita vaan asioiden käsittelyä. Käytännössä jokainen saa itse soveltaa tapaa, miten katselmus hoidetaan. Te olette itse käynnistänyt nämä hengettömät palaverit, joita kukaan ei vaadi. Voittehan te aina lopettaa ne.”

 

Tarkalleen ottaen standardeissa ei ole vaatimusta palaverien pitämisestä vaan katselmuksesta, joka tarkoittaa aitoa asioiden käsittelemistä. Jos halutaan pitää palaveri, voidaan sekin hajauttaa kuukausipalavereihin, viikkopalavereihin jne., joissa asioita käydään läpi. Tällöin näitä ei enää vuositasolla tarvitse käsitellä. Asioiden käsittelyä voi tehdä muutenkin, kuin palavereissa. Etsi omalle toiminnallesi oma yksinkertainen ja toimiva tapa.

Sisäinen auditointi (Internal Audit)
 

Sisäiset auditoinnit ovat vaatimuksena kaikissa johtamisjärjestelmästandardeissa ja monessa yrityksessä todellinen kompastuskivi. Sisäisten auditointien tarkoitus on se, että yritys käy itse läpi omaa toimintaansa tunnistaakseen toiminnan puutteita tai kehittämismahdollisuuksia. Audit on englantilaisperäinen sana, joka tarkoittaa tilintarkastamista. Suomen kielessä auditoinnin sijaan sana toiminnan arviointi on lähempänä todellisuutta ja siksi arviointisanaa kannattaa käyttää. Tämän perusajatuksena on, että yritys itse käy läpi omaa toimintaansa ja arvioi, miten me toimimme ja miten toimintaa kannattaisi muuttaa ja parantaa. Oman toiminnan arviointi on useasti väärin ymmärretty, koska se ei yleensä kuulu suomalaiseen yrityskulttuuriin ja se on jollakin tavalla vierasta. Se on myös uudenlaista toimintamallia monessa yrityksissä.  ”Ajattelehan nyt, että joku olisi aidosti kiinnostunut minun tekemisistäni! Minähän olen täällä vain töissä.”

Yleisimmät kompuroinnit auditoinneissa ovat

 • käytetään auditointi- eikä arviointisanaa. Eräs filosofi sanoi: ”Sanat luovat merkityksiä!”

 • auditointi tulkitaan tarkastukseksi, ei toiminnan arvioinniksi

 • tehdään yllätysarviointeja ennakkoon ilmoittamatta. ”Käräytetään” ts. ihmisiä laiminlyönneistä.

 • havainnot kirjoitellaan poikkeamiksi, jotka arvotetaan joko merkittäviksi tai pieniksi virheiksi. Nämä virheet alkavat syyllistää henkilöstöä, ihmiset alkavat vierastaa sisäisiä auditointeja ja pistävät ongelmat ”maton alle” piiloon.

 • syntyy ”koston kierre”. ”Kiitosta vaan poikkeamista!  Kun minä auditoin sinua, saat samalla mitalla”.

 • laatupäällikköhän vastaa laadusta ja saa bonusta, jos poikkeamia ei tule

 • yritysjohto ei ymmärrä tai välitä sisäisistä auditoinneista, koska laatuvastaava hoitaa ne

 • laatupäällikkö linnoittautuu omaan osaamiseensa ja toimii ”sananjulistajana”.

 • sisäisiä auditointeja ei kohdenneta mihinkään, arvioidaan mitä arvioidaan ja keksitään sitten jotakin

 • arviointien kohdennus on epämääräistä kuten ympäristöasioihin, laatuasioihin, turvallisuus asioihin jne. Tämä pörhökielinen lähestymistapa ei johda mihinkään järkevään.

 • pahimmillaan arvioinnit kohdentuvat ihmisiin ei itse toimintaan (prosessiin)

 • toteutus on aina samanlainen ja mitään uutta ei synny, sillä arvioinnit eivät elä mukana yrityksen arjessa.

 • toteutus ei ole vuorovaikutteinen vaan määräävä ja syyllistävä pomotus

 • yritysjohto tuhlaa avainresurssien aikaa tyhjiin ja tuloksettomiin auditointeihin

 • arvioinnit tehdään ajatellen lineaarisia prosesseja (toimintaketjuja), vaikka yritystoiminta on yleensä myös systeeminen malli, jossa kaikki toiminnot vaikuttavat toisiinsa koko ajan.

 

Mitä siis pitäisi tehdä?

Sisäisillä arvioinneilla pitäisi olla selkeä tavoite ja toteutus ajatus, joka tukee yritystoimintaa. Sisäiset arvioinnit oikein toteutettuina ovat kaikille loistava oppimiskokemus yrityksessä. Erittäin avartavaa on, kun yritys itse tekee sisäisiä arviointeja ja ymmärtää, mitä sillä haetaan. Sisäiset arvioinnit ovat yritysjohdon työkalu kerätä tietoa ja kehitysmahdollisuuksia omasta yrityksestään. Eri kokoisissa yrityksissä samat arvioinnin toimintamallit eivät ole ratkaisu. Lisäksi sertifioijien auditointimallin kopioiminen voi johtaa byrokratiaan, joka on irrallaan arkipäivän toiminnasta. Sisäiset arvioinnit eivät ole pelkästään oppikirjaviisautta vaan myös hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvioinnin oppii vain tekemällä niitä – ”Learning by Doing!”. Niin minäkin olen joutunut tekemään!

”Puun latvaan noustaan tyvestä!”

 

Oppimismatkalle voit lähteä kahdella tavalla:

 

Voit tehdä kaiken tämän itse ja

 • käyttää omaa arvokasta aikaasi ihmettelyyn, pähkäilyyn ja selvittelyyn

 • kompuroida läpi kaikki ”sudenkuopat”

 • tuskailla, kun kukaan ei auta

 • yrittää tehdä jotain, jota muut eivät arvosta

 • kysyä neuvoa kaverilta, joka myöskään ei tiedä

 • lukea oppikirjat ymmärtämättä, miten oppia sovelletaan

 • valitella sitä, kun muut ei ole sitoutuneet

 

Voit käyttää myös ulkopuolista apuna. jolloin saat

 • selkeän käsityksen toimintatavoista

 • hioa sisäiset arvioinnit itsellesi sopivaksi

 • kohdentaa ne oikeisiin kohtiin

 • luoda arviointitekniikka, joka arvostaa myös muita

 • asiantuntijan osaamisen ja kokemuksen käyttöösi

 • hyödynnettyä muun joukkueesi osaamista ja kokemusta

 • lisättyä henkilöstösi osaamista käytännön tasolla

 • parempaa yhdessä toimimisen henkeä

 

Näin säästät selvää aikaa, rahaa ja resursseja.

 

Yhdessä tekemisessä on superenergiaa – hyödynnä sitä!

Kun kiinnostuit, ota yhteyttä!

Jarmo Selin

0500 710 376

jarmo.selin@selinselin.fi

 • Yrittäjä ja toimitusjohtaja

 • Liikkeenjohdon konsultti

 • Yritys- ja muutosvalmentaja

 • Sertifioitu Eurobunt- ja Guideline –strategiakonsultti

 • Sertifioitu TMC –konsultti (yritystoiminnan tervehdyttäminen)

 • Liiketoimintaprosessien kehittäjä

 • Toimintajärjestelmien rakentaja ja kehittäjä (laatu, ympäristö- jne.)

 • Sertifioinnin pääarvioija (pääauditoija)

bottom of page