top of page

Nostetta esihenkilötyöhön 
4%:n Taktiikalla!™

Buusteri™

  26.11.15 klo 9-16 Turku 
(paikka vahvistuu myöhemmin)

Näin parannat työn tekemisen ja toiminnan tuottavuutta vähällä vaivalla ja rahalla.

Se, mihin kiinnität huomiota, kasvaa. Se, mihin et, näivettyy.

Minkä sinä haluat yrityksessäsi kasvavan?

Nostetta esihenkilötyöhön 4%:n Taktiikalla!™  on yhden päivän käytännönläheinen work-shop –tyyppinen valmennus, jonka perusajatuksena on kääriä hihat ja lyhyiden alustusten jälkeen ko-keilla erilaisia keinoja heti käytäntöön. Näin pääset testaamaan, miten voit muokata niitä omaan käyt-töösi soveltuviksi. Ohjelma koostuu kolmesta osasta:

Palautettava ennakkotehtävä

+

Käytännönläheinen valmennuspäivä

+

Palautettava seurantakysely

Tiesitkö muuten, että kun pienestä lammesta jäätyy 4%, jäätyy koko lampi? 

 

 

Fysiikan lait toimivat kaikkialla. Myös esihenkilötyön kehittämisessä. Tämä 4%:n Taktiikalla™ on sekä peri-aate että käytännönläheinen työkalu, joka auttaa tunnistamaan ja määrittelemään keskeiset ja vipuvoimai-simmat esimiestyön kehittämisalueet, joiden avulla voit toteuttaa toivotun muutoksen tai kehittämistyön käytännössä.

 

 

Ajattele,

kehittämällä vain 4% vipuvoimaisinta osaa 

niin omassa esihenkilötyössäsi kuin yrityksesi toiminnassa, 

pääset jatkossa vähällä vaivalla ja rahalla

entistä parempaan lopputulokseen! 

 

 

Mietipä hetki omaa esihenkilötyötäsi. Mikä sujuu hyvin ja mitä kenties haluaisit vielä kehittää niin oman osaa-misesi ja taitojesi osalta kuin yrityksesi toiminnassa? 

 

 

Tuntuuko kenties siltä, että

 • sinun on hallittava (ehkä jopa liian) monia asioita samanaikaisesti?

 • erilaisten ihmisten johtaminen asettaa haasteita käytännön työssä?

 • ihmisten motivoiminen ja motivoituminen omaan työhön takertelee?

 • sovittuja asioita ei jostakin syystä hoideta?

 • omaa ajankäyttöä on vaikea hallita?

 • palaverit turhauttavat ja vievät liikaa aikaa?

 • muutosten läpivieminen tuntuu vaikealta?

 • kehittämisprojektit roikkuvat ja jäävät kesken?

 • et ehdi mielestäsi hoitaa tehtäviäsi niin kuin haluaisit?

 

Jos vastasit yhteenkin kysymykseen kyllä, on tämä Buusteri™ -valmennuspäivä juuri sinulle!

 

 

Olet sitten tuleva, uusi tai jo pitempään toiminut esihenkilö, yritysjohtaja, yrittäjä tai tiimin vetäjä, tästä päi-västä saat uutta nostetta omaan esimiestyöhösi. Buusteri™ -valmennusohjelmat ovat yritystoiminnan tur-boja, joilla voit nopeasti lisätä työn tekemisen ja toiminnan tuottavuutta sekä tehdä parempaa tulosta vähällä vaivalla ja rahalla. 

 


Valmennus on tarkoitettu sinulle, joka haluat 

 • tunnistaa esihenkilötyön 4%:n vipuvoimaismmat osa-alueet

 • saada uutta nostetta omaan esimiestyöhösi sekä arvostavaan ihmisten johtamiseen  

 • parantaa työn tekemisen ja toiminnan tuottavuutta vähällä vaivalla ja rahalla

 • ”hanskata” jatkossa paremmin erilaisia tilanteita käytännön johtamisessa sekä 

 • vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia muiden kollegoiden kanssa. 

 

Välillä on hyvä pysähtyä miettimään asioita ja ajattelemaan ääneen muiden samanhenkisten kanssa.

 

 

Nostetta esihenkilötyöhön 4% taktiikalla!™  -valmennuksissa asiakkaamme ovat arvostaneet mm.

 • käytännönläheistä otetta esihenkilötyön todellisiin asioihin

 • hyvää vuorovaikutusta ja kokemusten vaihtoa

 • todellisten case –tilanteiden käytännön harjoittelua

 • ihmisiä arvostavaa lähestymistapaa, jossa kokee tulevansa kuulluksi

 • useita hyviä työkaluja ja vinkkejä käytännön työhön

 • helppoutta ottaa uusia keinoja välittömästi käyttöön omassa työssään

 

 

Usko pois, 4%:n Taktiikalla™ todellakin toimiii!

 

Tule sinäkin varmistamaan oma onnistumisesi niin omassa esimiestyössäsi kuin yrityksesi kehittämisessä. Kun haluat ainaisesta puheesta käytännön tekoihin ja keskeneräisten ja "vaiheessa" olevien kehittämis-asioiden ja -projektien loppuvan, et voi missata tätä päivää!

Valmennuksen sisällöstä

 

Valmennus on kolmiosainen käytännönläheinen kokonaisuus, jolla saat uutta nostetta omaan esimiestyöhön:

 

1. Palautettava ennakkotehtävä muodostaa oman esihenkilöprofiilisi

 

Päivää edeltää helposti ja nopeasti palautettava "rasti ruutuun" -ennakkotehtävä, jonka avulla voit virittäy- tyä päivän teemoihin ja me voimme puolestamme tarkentaa päivän painopistealueita. Ennakkotehtävä on SelinSelin® Esihenkilöprofiilini -kartoitus, josta saat myös henkilökohtaisen yhteenvedon kehittämisehdo-tuksineen itse valmennuspäivässä. 

 

2. Käytännönläheinen valmennuspäivä antaa paljon eväitä esihenkilötyöhösi

 

Itse valmennuspäivä on käytännönläheinen ja vuorovaikutteinen workshop, jossa on lyhyitä alustuksia ja paljon harjoituksia niin yksin, pareittain kuin pienryhmissä. Se on turvallinen ympäristö harjoitella haastavia esihenkilötyön tilanteita.

 

3. Palautettava seurantakysely kertaa ja kehittää edelleen

 

Jotta varmasti saat päivästä irti sen, mitä voit, saat tukea meiltä myös valmennuksen jälkeen. Noin kuu-kausi valmennuspäivästä teemme palautettavan seurantakyselun avulla pienenn "tsekkauksen" siitä, miten olet vienyt asioita käytäntöön. Saat vastaustesi perusteella myös lisää käytännön vinkkejä jatkoon. 

 

 

Päivän aikana käsitellään mm. seuraavia asioita:

 

Hyvän esihenkilötyön lähtökohdat

 • mitkä ovat esihenkilötyön vipuvoimaisimmat 4%?

 • hyvän esihenkilönn kolmoisstrategia

 • miten rakentaa onnistumisen kulttuuri?

 • mikä nakertaa ja mikä nostaa toiminnan tuottavuutta? 

 • miten parantaa ihmisten, työn ja toiminnan tuottavuutta käytännössä - pienellä vaivalla ja rahalla?

 • toiminann kehittäminen 4%:n Taktiikalla™

 

Onko Minä esihenkilönä Oy kunnossa?

 • missä on tekemiseni fokus esihenkilönä?

 • oma ennakkoasenne, arvot ja uskomukset

 • esihenkilön oma ajankäyttö ja työn organisointi

 • esihenkilönn viestintä- ja vuorovaikutustaidot

 

Hyvä esihenkilötyö käytännössä

 • 4%:n Taktiikalla™ soveltaminen omassa työssä

 • hyvä johtaminen on erilaisten tilanteiden johtamista

 • mitä on hyvä vuorovaikutus?

 • palautteen antaminen ja vastaanottaminen

 • onnistumisten bongaaminen ja mittaaminen

 • haasteellisten ja ongelmallisten tilanteiden hoitaminen

Vinkkejä ja vihjeitä jatkoon

Voit itse vaikuttaa päivän sisältöön mm. ennakkotehtävän avulla, jossa arvioit omaa tilannettasi ja voit myös esittää toivomuksiasi käsiteltäviksi aiheiksi .Voit tarkastella kehittämisalueita pitkin päivää erilaisten harjoitusten ja ryhmätöiden avulla. Päivän päätteeksi sinulla on varmasti jo ajatus, miten lähdet viemään asiaa eteenpäin. 

Ajattele,

mikä mahdollisuus sinulla on

pysähtyä miettimään asioita,

saada hyviä vinkkejä omaan esihenkilötyöhösi

sekä vaihtaa ajatuksia muiden kollegoiden kanssa!

Investoi nyt itseesi ja osaamiseesi ja ota vaikka kollegakin mukaan!

 

Investointisi on vain  295€ /hlö /pvä + ALV 24%.

 

Investointi sisältää palautettavan ennakkotehtävän, valmennuspäivän aineistoineen sekä aamu- ja ilta-päiväkahvit.

 

Ilmoittaudu mukaan heti ja viimeistään 10.11.15 mennessä! Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittaudu siis heti! Klikkaa yllä olevaa linkkiä, täytä ilmoittautumislomake ja se on sillä selvä!

Saat tarkemman kutsun ja ennakkotehtävän reilu viikko ennen valmennuspäivää.

 

 

Tervetuloa saamaan Nostetta esimiestyöhön - 4%:n Taktiikalla!™ 

- Nähdään valmennuksessa!

 

bottom of page