top of page

Avoimet valmennukset syksyllä 2016

Buusteri™ -valmennus on yritystoiminnan tur­bo, jol­la voit nopeasti parantaa toiminnan ja ihmisten tuot­tavuutta sekä tulosta yritystoiminnan eri osa-alueil­la.  Se on tar­koi­tettu Sinulle, joka haluat kehittää se­kä omaa että yritys­toimintaasi ja saada uutta puhtia teke­miseen. 4%:n taktiikalla.

 

Kiinnostaako yrityskohtainen Buusteri™ -valmennus vaikka koko joukkueellesi? Valitse aihe ja kesto ja ota yhteyttä!

 

Lisätietoja antavat:
Erica 040 0592 918 ja Jarmo 050 0710 376 tai sähköpostilla muodossa
etunimi.sukunimi@selinselin.fi.

bottom of page