top of page

Kuva: © Erica Selin

Jos aina teet vain sen, minkä jo osaat, olet huomennakin sama kuin tänään.

Hyvä esimiestyö ja johtaminen

 

Kun haluat enemmän vähemmällä vaivalla ja rahalla.

 


Hyvä työn tekemisen ja toiminnan tuottavuus on liiketoiminnan kannattavuuden perusta. Siksi työn tekemisen sekä toiminnan ja toimintojen hyvä suunnittelu ja yksinkertaistaminen ovat oleellisia asioita. Tuottavuus ei ole vain tuotannon asia, vaan koskettaa koko yritystä ja sen toimintoja ja ihmisiä sekä koko ketjua tilauksesta toimitukseen ja toimituksen jälkeisiin toimintoihin asti. Hyvä toiminnan johtaminen on siten peruslähtökohta.

 

Johtamista tarvitaan erityisesti silloin, kun halutaan

  • muuttaa liiketoiminnan suuntaa 

  • kehittää omaa toimintaa ja toimintamalleja 

  • ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ja/tai

  • pyritään haasteellisiin kasvutavoitteisiin. 

 

Johtaminen on siten aina erilaisten tilanteiden johtamista.

 

Varsinaista johtamista ei yleensä tarvita, kun toiminta menee normaalia arkista rataansa. Silti johtajalla on tärkeä rooli arjen keskellä.  Hyvä johtaja saa ihmiset toteuttamaan asetettuja tavoitteita ja tekemään työtä innostuneesti. Juuri tämä asia erottaa taitavan johtajan  hyvin toimivasta kollegastaan.

 

Hyvä esimiestyö ja johtaminen perustuu ns. kolmoisstrategiaan:

  • arvostava ihmisten johtaminen

  • sujuva asoiden johtaminen

  • tuloksekas itsensä johtaminen

 

Asetetut tavoitteethan  toteutuvat aina olemassa olevan henkilöstön avulla. Siksi kolme johtamisen osa-aluetta ovat koko ajan samanaikaisesti voimassa, ja parhaimmillaan aina kuhunkin tilanteeseen tilanteeseen sopivassa suhteessa toisiinsa. Epätasapaino syntyy heti, jos jokin kolmesta osa-alueesta ontuu. 

 

Mikäli johtamisen fokus, eli painopiste, on vain tavoitteissa ja asioissa, ihmiset saatetaan unohtaa , ja tämä johtaa nopeasti työmotivaation laskemiseen ja työn tekemisen tuottavuuden alenemiseen. Jos johtamisen fokus taas on pelkästään ihmisissä, asetetut tavoitteet ja varsianinen työ  jäävät helposti toteutumatta ja yritystoiminta taantuu. Jos esimiehen oman persoonan henkinen tasapaino erityisesti kiireessä ja paineen alla sekä erilaisten muiden työelämän ja -yhteisön haasteiden  yhteydessä horjuu, herättää se nopeasti epävarmuutta ja turhia huhuja yrityksessä. Aito itsensä kohtaaminen onkin monen esimiehen henkinen haaste.

Hyvä johtaminen muistuttaakin siksi enemmän  henkistä valmennusta,  eli couchingia tai joukkueen valmentamista hyviin suorituksiin. Se on aina viime kädessä taitolaji. Hyvällä johtajalla on yleensä hyvä itsetunto, hänen arvomaailmansa on kohdallaan, hän arvostaa joukkuettaan kannustamalla ja kiittämällä ja hän johtaa aina omalla esimerkillään. 

Kun sinä haluat haasta ja kohdataa itsesäi ja kehittää omaia esimiestaitojasi, ota yhteyttä!

4%:n Taktiikalla.

 

 

 

 

 

bottom of page