top of page

Kun haluat ainaisista puheista ja selityksistä käytännön tekoihin, on

Esimiestyön Kehittämispolku

Näin varmistat kunnon tekemisen meiningin ja teet parempaa tulosta!™

sinua varten.  Luo nyt oma menestysmallisi - tuottavat ja toimivat käytännöt esimiestyöhön!

SelinSelin® Esimiestyön Kehittämispolku™ antaa eväitä esimiestyön aitoon kehittämiseen. Unohda siis johtamisen teoriat ja kaikenlaiset ismit ja opit! Kääri nyt hihat ja ryhdy vihdoin puheista ja ainaisista selityksistä käytännön tekoihin! 

Jos toiminta "tökkii", eikä toivottua tulosta synny, on pysähdyttävä miettimään, mistä tilanne johtuu. Myynti ei myy yhtään paremmin, eivätkä ihmiset toimi aktiivisemmin tai saavuta paremmin toivottuja tuloksia, ellei myös esimiestyö ja johtaminen ole kunnossa. Toiminnan kehittäminen alkaa siksi aina esimiestyön ja johtamisen kehittämisestä. Hyvä työn tekemisen ja toiminnan tuottavuus on myös kannattavan yritystoiminnan perusta. Siksi todellakin on väliä, miten yrityksessä käytännössä toimitaan ja miten sitä johdetaan. Esimiestyön Kehittämispolku™ iskee siis asian ytimeen ja nostaa kissan kauniisti pöydälle.

 

SelinSelin® Esimiestyön Kehittämispolku™ koostuu neljästä osasta, joista voit valita yrityksellesi sopivimmat ja tarvittaessa myös yhdistellä niitä parhaaksi katsomallasi tavalla. Luo siis oma Esimiestyön Kehittämispolku™, paranna työn tekemisen tuottavuutta ja tee toivottua tulosta!

Kaikki alkaa esimiestyön lähtötilanteesta ja nykytilasta. 

1) Esimiestyön happotesti™  kertoo,

 • kuinka "hyvässä hapessa" esimiestyö ja johtaminen ovat tällä hetkellä

 • kuinka sujuvaa ja virtaavaa toimintasi on juuri nyt on ja

 • mitkä ovat keskeiset vahvuudet sekä haasteet esimiestyössä

Saat myös selkeän käsityksen siitä, 

 • mikä on yrityksesi muutos- ja kehitysketteryys sekä

 • millä tasolla työn tekemisen tuottavuus on tällä hetkellä.

​​

Saat selkeän yhteenvedon Esimiestyön happotesti™ -havainnoista sekä kehittämisideoita, joiden avulla pääset heti käytännön toimenpiteisiin asioiden eteenpäin viemiseksi. Siihen loppuvat ainaiset selitykset ja puheet!

Tämän pohjalta tiedät myös, mitä esimiestyö yrityksessäsi eniten tarvitsee juuri nyt ja voit edetä Kehittämispolulla juuri parhaaksi katsomallasi tavalla.Seuraavaksi siirrytään työpajatyöskentelyyn.

2) Vipuvoimaa esimiestyöhön 4% Taktiikalla!™ -työpajassa tunnistat

 • esimiestyön vipuvoimaisimmat osa-alueet, joita kehittämällä saavutat nopeasti tuloksia,

 • nykyiset esteet ja hidasteet esimiestyössä (henkiset ja fyysiset Nakertajat™), jotka vievät yritystäsi koko ajan pois toivotusta tuloksesta.  

​​

Lisäksi työpaja auttaa luomaan selkeän toimintasuunnitelman vipuvoimaisimpien osa-alueiden kehittämiseen ja vahvistamiseen.​ Kun tiedät, mitä tehdä, miten ja milloin, nousee esimiestyö ja johtaminen aivan uudelle tasolle!

3) Esimiestyön hyvät käytännöt™​ -työpajan avulla saat eväitä, vinkkejä ja käytännön työkaluja mm. 

 • omaan ajankäyttöön

 • tuloksellisiin palaverikäytäntöihin 

 • sujuviin kehityskeskusteluihin

 • päivittäiseen johtamiseen

 • vuorovaikutustaitoihin

 • ihmisten johtamiseen

ja miten otat ne käyttöön arjessa.​

4) Viritä esimiestyösi iskukuntoon!™ -työpajatyöskentelyn auttaa

sinua täsmentämään ja määrittelemään tarkemmin pelisääntöjä ja toimintamalleja esimiestyöhön ja muuhun toimintaan. Uusien toimintamallien käyttöönotto ja toimivuuden varmistaminen vaatii tiukkaa muutosjohtamista sekä sitkeätä työskentelyä. Siinä ei helpolla pääse kukaan. Tai sitten kaikki, kun asiat viedään määrätieoisesti ja suunnitelmallisesti päämäärään.

           

Työpajatyöskentely auttaa mm.

 • esimiestyön ja johtamisen (uudelleen)organisoinnissa,

 • käytännön johtamisprosessin ja -toimintamallien täsmentämisessä ja luomisessa

 • johtamis- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisessä

sekä antaa mm. henkistä tukea ja uskoa muutosten läpiviemisessä loppuun asti. Saat käytännön "vierihoitoa" uusien toimintamallien käyttöönottoon. Mukana kuljetaan se matka, mikä vaaditaan ja tarvittaessa myös hieman pitempään. Se sovitaan aina erikseen tapauskohtaisesti.  Tärkeintä meille on, että sinä saat toimintamallin hyötykäyttöön yrityksessäsi.  

Kaikessa SelinSelin® kehittämistyössä marssijärjestys on seuraava:

 

1. Määritellään lähtötilanne ja esimiestyön nykytila
Mietitään, miten toimitaan nyt, mikä toimii  ja missä vielä kaivataan parannusta/tehostamista/parempaa tuottavuutta?

2. Asetetaan tavoitteet ja määritellään ohjelman kesto
Lähtötilanteen pohjalta luodaan kehittämissuunnitelma ja asetetaan kehittämistyölle tavoite sekä arvio sen kestosta ja laajuudesta.

3. Tarkennetaan sisältö
Sitten rukataan sisältöä yrityksesi tarpeisiin sopivaksi, mietitään keinot ja menetelmät, miten saadaan asiat rivakasti hoidettua. Näin kaikki tietävät, mitä on tarkoitus tehdä, miten ja mitä saada aikaiseksi.

4. Ryhdytään hommiin
Nyt kääritään hihat! Matkan varrella tarkennetaan kurssia ja huomioidaan myös esille tulevia asioita, tehdään ripeämmin, jos mahdollista tai vähän hitaammalla tempolla niissä asioissa, jotka vaativat enemmän pohdiskelua tai ideointia.

5. Jälkipuinti ja tulosten arviointi
Sitten onkin aika katsoa aikaansaannoksia ja lopputulemaa sekä miettiä jatkotoimenpiteitä. Tämä on aina yhtä jännitttävä vaihe! 

Kun siis myös sinua kiinnostaa kääriä hihat ja pistää esimiestyö ja johtaminen iskukuntoon, ota yhteyttä!​ Soita tai meilaa, siitä se lähtee!

Erica   p. 040 0592 918

Jarmo p. 050 0710 376

etunimi.sukunimi@selinselin.fi

bottom of page