top of page

Sertifioijan kynäs

Ympäristövastuullisuus käytännössä

Osa 4

Olen konsultoinut yli 100 yritystä toimintajärjestelmien rakentamisessa ja toiminut parikymmentä vuotta myös pätevöitettynä sertifiointien pääauditoijana. Näiden vuosien varrella olen huomannut asioita, jotka tuntuvat toistuvan eri yrityksissä ja edelleen aiheuttavan päänvaivaa sekä ylimääräisiä kustannuksia. Tässä siis omia kokemuksiani ja näkemyksiäni.

Sertifioijan kynästä kuva 2023_edited.jpg
Ampiainen Ympäristö kuva 1.jpg

Ympäristövastuullisuus - Sustainability

- puheita vai käytännön tekoja?

 

Ympäristöstämme huolehtiminen on muuttunut entistä tärkeämmäksi. Meidän on tärkeää miettiä ja toimia sillä tavoin, että myös jälkipolvilla on mahdollista elää tällä planeetalla. Siksi jokaisen yrityksen on otettava ympäristövastuullisuuteen kantaa ja tehtävä toimenpiteitä paremman tulevaisuuden puolesta. 

Valitettavan monet uskovat, että ympäristövastuullisuus on kohdallaan, koska heidän toimintansa ei rasita ympäristöä ja jätteet lajitellaan niin kuin pitää.

Mistä ympäristövastuullisuudessa on siis kyse?


Ympäristötietoisuus tarkoittaa sitä, että yritys tuntee oman toimintansa osana ympäristöä ja sen vaikutukset ympäristöön eli luontoon, ilmastoon, vesiin sekä ihmisten terveyteen ja elinolosuhteisiin.

 

Ympäristövastuullisuus tarkoittaa vastuun ottamista yrityksen vaikutuksesta ympäristöönsä. Tärkeä osa ympäristövastuullisuutta on jatkuva parantaminen eli toimenpiteet omien haitallisten ympäristövaikutusten pienentämiseksi määrätietoisesti käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.


Sustainability englanninkielistä sanaa käytetään usein ympäristövastuullisuuden yhteydessä ja se tarkoittaa vastuunottamista. Se tarkoittaa omien tarpeiden huolehtimisesta siten, että myös jälkipolvilla on mahdollisuus huolehtia omistaan tarpeistaan. Tämä koskee luonnonvarojen lisäksi myös sosiaalista ja taloudellisia resursseja

Alku aina hankalaa - vai onko?

 

Aloita ympäristötietoisuudesta. Tärkeintä on tietää, missä olet nyt. Aloita matkasi kartoittamalla, mitä luonnonvaroja käytät toiminnassasi.

 

Tämä on yleensä erittäin helppoa ja ympäristökartoituksen voi jokainen tehdä haluamallaan tavalla. Yksinkertainen ja toimiva tapa on tehdä SelinSelin® Ekobalanssi™.

 

Siinä tarkastellaan, mitä luonnonvaroja yritys käyttää. Esimerkiksi:

 • Energiaa

 • Raaka-aineita

 • Kemikaaleja

 • Apuaineita

 • jne.

 

Kun tiedät mitä luonnonvaroja käytät ja mitkä määrät niistä menevät asiakkaiden tuotteisiin, voit helposti päätellä, mitkä osuudet näistä joutuvat luontoon (ympäristöön) jossakin muodossa. Näistähän ympäristökuormitus syntyy.

 

Tarkastele käytännön tasolla, mihin aiheuttamasi ympäristökuormitus vaikuttaa

 • Ilmaan

 • Maahan

 • Vesistöihin

 • Jätteisiin (kierrätys, uudelleen käyttö, kaatopaikka, ongelmajätteet jne.)

 

Kun purat nämä päästöt täsmäkielelle, saat määriteltyä ympäristörasituksesi käytännön tasolla ja voit suunnitella toimenpiteitäsi ympäristörasituksen vähentämiseksi.  Huomaa, että kaikki ympäristörasitukset eivät ole vaikutukseltaan samanarvoista. Keskity siis tärkeimpiin, joihin voit vaikuttaa.

 

Tärkeää on myös tarkastella, mikä ympäristölaki koskettaa omaa yritystoimintaasi ja mihin se velvoittaa. Ympäristölainsäädäntö on laaja kokonaisuus, josta kaikkia yrityksiä koskevat yleensä jätelainsäädäntö ja jossain määrin myös kemikaalilainsäädäntö.

Myös oma arviointi riittää!

 

Päätettäessä ympäristörasituksen vaikutuksen suuruudesta, voidaan käyttää mitä tahansa arvotusmenetelmää vaikkapa pisteytystä tai jotain muuta. Pisteytyksen perusteella saat vaikutuksista arvion, joita voit käyttää hyödyksesi. Pisteytykset antavat vain arvioin vaikutuksista ja varsinaisen päätöksen toimenpiteistä tekee yritys itse oman harkintansa perusteella.

 

On tärkeää muistaa PJ

Valitettavan usein yritykset unohtavat oman arvioinnin tärkeyden eli PJ (Personal Judgement = oma arvio). Se on käytännössä kuitenkin erittäin hyvä, helppo, nopea, luotettava ja hyväksyttävä tapa määritellä ympäristövaikutuksia ja kohdentaa toimenpiteitä yritykselle tärkeisiin ja mahdollisiin toimenpiteisiin. Usein käytännössä PJ on tärkeämpi kuin pisteytykset.

 

Vinkki toimenpiteiden kohdentamiseksi

Kun määrittelet, miten pienentää ympäristörasituksia, ota huomioon myös yritykselle esimerkiksi raaka-ainehävikistä syntyvät taloudelliset säästöt. Saat nopeasti säästöjä, jotka kattavat ympäristöjärjestelmän kehitystyöstä aiheutuvat kustannukset. Tällöin yhtyvät ympäristörasituksen pienentäminen ja saatavat kustannussäästöt. Tämä on myös hyväksyttävä näkökulma ympäristökuormituksen merkittävyyden arvioimisessa.

 

Yrityksen aiheuttama ympäristökuormitus vaihtele runsaasti yrityksen koosta ja toimialasta johtuen, joten kaikki yritykset eivät ole täysin vertailukelpoisia.

 

Arvioinnissa ei kannata jättää huomiotta tuotteen elinkaarta eli mitä tapahtuu tuotteille, kun ne ovat tulleet elinkaarensa päähän? Jossakin vaiheessa yrityksen tuotteiden hallinta esimerkiksi elinkaaren lopussa on rajallista. Miten yritys hoitaa tämän, ohjeistuksellako?

 

Hanhet Ympäristö kuva 2.jpg

Hyvä muistaa ympäristövastuullisuudesta:

 

 • Vaikka suunnitelmat, analyysit ja hyvä tahto on tärkeää, se ei riitä. Tarvitaan käytännön tekoja!

 • Vain käytännön teoista syntyy ympäristörasituksen jatkuva vähentäminen

 • Keskity asioihin, joihin voit vaikuttaa tai joihin sinun voidaan olettaa voivan vaikuttaa.

 • Huomio omat resurssisi. Yritystoimintaa ei saa eikä kannata riskeerata ympäristövastuullisuuden ylireagoinnilla. Terve talonpoikaisjärki on hyvä lähtökohta.

 • Kehittymisen ja jatkuvan parantamisen ydin on pienten askelten tie! Se on parempi kuin suuret näyttävät ympäristömegaloikat, jotka eivät muuta käytännössä mitään.

 

Ympäristöjärjestelmää tai sertifiointia ei aina tarvita

Ympäristövastuullisuutta voi olla myös ilman ympäristöjärjestelmää, koska toimenpiteet ympäristörasituksen pienentämiseksi ovat avainasemassa ympäristövastuullisuudessa. Järjestelmä luo kuitenkin suunnitelmallisuutta toiminnalle ja sen avulla voidaan käytettävissä olevat rajalliset resurssit kohdentaa ja hallita paremmin.

Ympäristöjärjestelmille on julkaistu myös kansainvälisiä vaatimustasoja. Esimerkiksi ympäristöjärjestelmästandardi ISO 14001 asettaa toimivalle ympäristöjärjestelmälle perusvaatimuksia, jotka ovat käytännössä helppo täyttää. Näitä vaatimuksia pitää ainoastaan pystyä tulkitsemaan ja soveltamaan omaan toimintaan. Tässä apuna on SelinSelin® Vaatimusavain™, jonka avulla vaatimukset saadaan avattua käytännön tasolle vaivattomasti.

 

Kun katsot aiheelliseksi tai näet kansainvälisten vaatimusten täyttämisestä olevan yrityksellesi hyötyä, voit hankkia ympäristötoiminnalle myös kolmannen riippumattoman osapuolen hyväksyntä eli ympäristöjärjestelmä sertifikaatin.

Vaatimustulkki avain.jpg

Kun kiinnostuit ja haluat keskustella asiasta lisää, ota yhteyttä!

Jarmo Selin

0500 710 376

jarmo.selin@selinselin.fi

 • Yrittäjä ja toimitusjohtaja

 • Liikkeenjohdon konsultti

 • Yritys- ja muutosvalmentaja

 • Sertifioitu Eurobunt- ja Guideline –strategiakonsultti

 • Sertifioitu TMC –konsultti (yritystoiminnan tervehdyttäminen)

 • Liiketoimintaprosessien kehittäjä

 • Toimintajärjestelmien rakentaja ja kehittäjä (laatu, ympäristö- jne.)

 • Sertifioinnin pääarvioija (pääauditoija)

bottom of page